Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Γενικός Ελεγκτής:

WAKEUPCyprus #Cyprus
 

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να είναι διατεθειμένο να ελεγχθεί για την νομιμότητα των πράξεων του.

.«Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, με τον παρόντα Νόμο δηλώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία και δύναται να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε Υπουργείο, ή τμήμα ή υπηρεσία του, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δήμο, κοινοτικό συμβούλιο ή σε άλλο ταμείο ή οργανισμό που ελέγχεται από αυτόν, για να διαπιστώσει αν οι πιο πάνω λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο».

Διαβάστε όλη την είδηση εδώ:

http://tinyurl.com/pkvdoaf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου