Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Και έχουμε μια μεγάλη απορία: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙς ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΝΑ ΞΟΦΛΗΣΟΥΜΕ;;;

Στην εσωτερική έκθεση της Τρ. Κύπρου καταγράφονται τα χρεωστικά υπόλοιπα, τα ανοίγματα εξασφαλίσεων και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 24 ομίλων εταιρειών. Η έκθεση περιλαμβάνει σωρεία στοιχείων για το ιστορικό, τα προβλήματα και τους μελλοντικούς χειρισμούς των εν λόγω εταιρειών, όπως και για τις πολύπλοκες δομές ορισμένων ομίλων.

Η λίστα των μεγάλων χρεωστών καταρτίστηκε πριν 11 μήνες μετά την απορρόφηση της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου. Όπως καταδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις κάποιων εταιρειών, σε αρκετές περιπτώσεις τα υπόλοιπα δανείων έχουν αυξηθεί!!

Κάποιες εταιρείες, όπως το συγκρότημα Λανίτης, το συγκρότημα Γαλαταριώτη και το συγκρότημα Κωνσταντίνου Σιακόλα και το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα, έχουν έκτοτε προχωρήσει σε πώληση στοιχείων ενεργητικού προσπαθώντας να μειώσουν τα χρεωστικά τους υπόλοιπα.

Η έκθεση αφορά ποσά που φθάνουν το ένα τρίτο περίπου του ΑΕΠ της Κύπρου και περιλαμβάνει στοιχεία που ενδεχομένως να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Με βάση τα στοιχεία της ΚΤ, το Φεβρουάριο του 2014 τα δάνεια στον κατασκευαστικό και ξενοδοχειακό τομέα – από τον οποίο προέρχονται οι πλείστες επιχειρήσεις – ξεπερνούσαν τα €9 δισ. και πέραν του 60% ήταν μη εξυπηρετούμενα. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ αλλά συνέχισαν να τους δίνουν δάνεια!

Τα μέγιστα χρεωστικά υπόλοιπα των 24 χρεωστών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της Τρ. Κύπρου πλησιάζουν τα €5 δισ. και μόνο τα €645 εκ. ήταν τον Ιούνιο του 2013 μη εξυπηρετούμενα – δηλαδή το 14%.

Το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιδεινώθηκε απότομα μετά τον Ιούνιο 2013 (όταν συντάχθηκε το εν λόγω έγγραφο) εν μέρει λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού τους.

Οι μεγάλοι χρεώστες

Με βάση τη λίστα, το μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο έχει η μητρική εταιρεία του ομίλου Λανίτη Lanitis E.C. Holdings. Αναφέρεται ότι «οι συνολικές διευκολύνσεις του συγκροτήματος Λανίτη με την Τράπεζα μας ανέρχονται στα €576 εκ.»., χωρίς να περιλαμβάνονται έμμεσες διευκολύνσεις €52 εκ. στη Λαϊκή Τράπεζα.

Το ιστορικό που παραθέτει η Τράπεζα για τον όμιλο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γίνονταν συχνές ρυθμίσεις και «από το 2006 για όλα τα δάνεια πληρώνονται μόνο τόκοι. Με απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013 χορηγήθηκαν €13,65 εκ. για κάλυψη τοκοχρεολυσίων 2012 και 2013», αναφέρει το έγγραφο.

Στα δάνεια της εταιρείας παρουσιάζεται άνοιγμα εξασφαλίσεων €109 εκ. και υπήρχαν καθυστερήσεις €2 εκ.

Παρά το μεγάλο δανεισμό του ομίλου Λανίτη, χορηγήθηκε πρόσθετος δανεισμός €133 εκ. το 2011 στην εταιρεία Limassol Marina για ανάπτυξη και διαχείριση της μαρίνας Λεμεσού. Τόσο ο όμιλος Λανίτη όσο και άλλοι δύο μεγαλοχρεώστες της Τράπεζας Κύπρου – οι J&P και Francoudi & Stephanou έχουν σημαντική συμμετοχή στη Limassol Marina. Η F&S είχε τον Ιούνιο 2013 καθυστερημένα δάνεια €108 εκ., το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των 24 πελατών της Τράπεζας Κύπρου.

Ένας από τους μεγαλύτερους χρεώστες της Τράπεζας Κύπρου είναι ο όμιλος Λεπτού με μέγιστη υποχρέωση €510 εκ., χρεωστικό υπόλοιπο €308 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €44 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €11 εκ. Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο όμιλος έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις με άλλες τράπεζες ύψους €160 εκ.

Παρά το μεγάλο άνοιγμα της Τράπεζας στο συγκρότημα Λεπτός, τον Αύγουστο του 2010 η Τράπεζα ενέκρινε νέες πιστώσεις €162 εκ. για το Neapolis Project, που ως επί το πλείστον έμειναν αναξιοποίητες.

Το έγγραφο αναδεικνύει τη δυσκολία που φαίνεται να υπάρχει στο χειρισμό του ομίλου και σημειώνει ως βασικό εργαλείο για ρύθμιση του μεγάλου ανοίγματος την πειθώ. «Είναι πολύ σημαντικό να πεισθούν οι πελάτες να προχωρήσουν άμεσα στη μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων», αναφέρει το έγγραφο.

Ένας άλλος μεγάλος χρεώστης είναι το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα με χρεωστικό υπόλοιπο €315 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €79 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €12 εκ. Τα δάνεια έχουν παραχωρηθεί σε διάφορες εταιρείες του ομίλου όπως η CTC και η Woolworth. Ποσό €82 εκ. παραχωρήθηκε στη Cyprus Limni Resorts, που κατέχει την έκταση γης στην οποία δόθηκε συντελεστής ανάπτυξης για να αναπτυχθεί γήπεδο γκολφ. Το υπόλοιπο του συγκροτήματος, αναφέρει το σημείωμα, θα μειωθεί με την πώληση της MTN, όπως και έγινε.

Ένας άλλος μεγάλος χρεώστης της Τράπεζας είναι η Dolphin Capital Investors, που σύμφωνα με την Τράπεζα είχε μέγιστη άμεση υποχρέωση €300 εκ.

Δάνεια €135 εκ. αφορούν την Aristo Developers που παρουσίασε άνοιγμα εξασφαλίσεων €24 εκ. αλλά – μέχρι τον Ιούνιο του 2013 - καμία καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. «Τα δάνεια €40 εκ. που δεν είναι project finance παρατάθηκαν 2 φορές από το 2008/9 για να πληρώνονται μόνο τόκοι», αναφέρεται.

Ως γνωστό πριν ένα χρόνο η Dolphin ανακοίνωσε πώληση του έργου Venus Rock έναντι €290 εκ. που μέχρι στιγμής δεν υλοποιήθηκε.

Κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση είναι γνωστά και έχουν ήδη δημοσιευθεί αποσπασματικά στον τύπο. Παρά τη δημοσίευση τους η επιτροπή θεσμών της βουλής που εξέτασε το θέμα των δανείων εταιρειών, δεν περιέλαβε στην ολότητα τους αυτά τα στοιχεία στην έκθεση της.

Ορισμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, όπως αυτή του ομίλου Libra, είδαν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας. Στο έγγραφο που επισυνάπτεται, ο συγκεκριμένος όμιλος έχει άμεσες υποχρεώσεις €133 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €60 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €51 εκ. Το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας αναφέρει από τον Ιούνιο του 2013 την ανάγκη να διοριστεί διαχειριστής στην εταιρεία, κάτι που τελικά χρειάστηκαν 7 μήνες να υλοποιηθεί (με θυγατρικές της Libra).

Μία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις για την Τράπεζα είναι αυτή του συγκροτήματος Γ. Παρασκευαίδης. Με βάση το έγγραφο, οφείλει €106 εκ. στην Τράπεζα Κύπρου, με άνοιγμα εξασφαλίσεων €61,5 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €84 εκ. Η Τράπεζα αναφέρει ότι έγιναν ήδη προβλέψεις €65 εκ. για διάφορα δάνεια του ομίλου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το μέσο επιτόκιο που πληρώνεται από τις εταιρείες στην Τράπεζα είναι κοντά ή πιο κάτω από το 5%. Δηλαδή, παρά τον προφανή κίνδυνο που αποδεικνύεται ότι εμπεριείχε ο δανεισμός, έγινε με ευνοϊκότερους όρους από ότι για στεγαστικά δάνεια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι αρκετοί από τους χρεώστες έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν μέρους της ακίνητης περιουσίας που έχουν βάλει ως εξασφάλιση ή άλλη περιουσίας για κάλυψη των ανοιγμάτων ή για μείωση του δανεισμού.

Ένα από τα ουσιαστικά σημεία που προκύπτει από την έκθεση είναι η πολύπλοκη δομή κάποιων ομίλων. Στην περίπτωση, για παράδειγμα του ομίλου Zavos υπάρχουν εξήντα περίπου συνδεδεμένες εταιρείες. Το συγκρότημα F&S επίσης αποτελείται από δεκάδες εταιρείες.

Παρά το μεγάλο άνοιγμα της Τράπεζας σε ορισμένους χρεώστες και τον σχετικό υψηλό κίνδυνο που η ίδια η Τράπεζα εντοπίζει σε σχέση με την εξόφληση των χρεών, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. σε αυτή της Armonia Estates του ομίλου Λεπτού) τα στοιχεία που παραθέτει είναι με βάση λογαριασμούς του 2010.Έντονη αντίδραση BOCY για λίστα

Έντονη ήταν η αντίδραση της Τράπεζας Κύπρου στη δημοσίευση εσωτερικής έκθεσης στην οποία παρατίθενται στοιχεία για τους μεγάλους χρεώστες της Τράπεζας.

Με ανακοίνωση της «καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή δημοσίευση, στον ιστότοπο της StockWatch εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν πελάτες», κατά παράβαση, όπως υποστηρίζει, του τραπεζικού απορρήτου.

Στην ανακοίνωση της η BOCY σημειώνει ότι έχει λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για διερεύνηση του όλου θέματος και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Μεταξύ των μέτρων αυτών, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η τράπεζα έχει αναθέσει την άμεση εξέταση του θέματος στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και προτίθεται να προβεί στις ενδεικνυόμενες καταγγελίες ενώπιον των αρμοδίων αρχών».

Πηγή: stockwatch.com.cy και εφημερίδα 24


Ντοκιμαντέρ Τρώμε ψέματα! Full {Κουτί της Πανδώρας}

Το «Κουτί της Πανδώρας» ανοίγει για τον εφιάλτη που γεμίζει τα πιάτα μας.

Μήπως τρώμε ρύζι με ανθρώπινα γονίδια, σολομό με γονίδια σκορπιού, παγωτό με καρκίνο;
Ξέρετε ότι κάποιοι από εσάς ποτέ στη ζωή σας δεν έχετε φάει αληθινό κρέας, αλλά το κρέας που παίρνει γεύση και χρώμα από τα χημικά;
Γνωρίζετε ότι το DNA σας μεταλλάσσεται μέρα με την ημέρα ακόμη και από τα απλά ανθρακούχα ποτά;
Αν είμαστε ό,τι τρώμε, τότε τί στα αλήθεια είμαστε;
Μήπως είμαστε μερικά κιλά συντηρητικών, γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, καρκίνων και ασθενειών;
Μήπως τελικά είμαστε πειραματόζωα στο μεγαλύτερο βιολογικό πείραμα του κόσμου, στο όνομα του κέρδους;
Δεν υπάρχουν διατροφικά σκάνδαλα. Η διατροφή μας είναι το σκάνδαλο.


https://www.youtube.com/watch?v=2h96pf6FfA8

(ντοκιμαντέρ) Ο κόσμος σύμφωνα με την Monsato/The world according to Monsato

Η Monsato είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκόσμια, κατασκευής και διάθεσης φυτοφαρμάκων και μεταλλαγμένων (γενετικά τροποποιημένων) σπόρων.

Τα επιτεύγματα της έχουν σκοτώσει και συνεχίζουν να σκοτώνουν , αργά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης.
Ο αργός θάνατος ή η συντήρηση της αρρώστιας είναι εκτος από κέρδος και μία σημαντική παράμετρος στην ατζέντα της ελιτ...

Γαλλικό ντοκιμαντέρ του 2008

https://www.youtube.com/watch?v=RVJKbTcLYMI


Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

άρθρο από Αλέξανδρο Αλεξάνδρου

"Ας μας πουν λοιπόν αυτοί στους οποίους εναποθέσαμε την διαπραγμάτευση του εθνικού μας προβλήματος τι θεωρούν πως θα αποφέρει η παρούσα πολιτική γραμμή και γιατί δεν έχουμε αξιοποιήσει τα υπάρχοντα νομικά δικαιώματα μας εναντίον της τουρκίας, στήνοντας την έτσι στον ‘τοίχο’ του νόμου και αναδεικνύοντας όχι μόνο την πραγματική όψη του Κυπριακού (ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής) αλλά και την πραγματική όψη της τουρκίας."

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ:

http://tinyurl.com/lew7jy4


 

... έτοιμοι για τη δόοοοσηηηη !
Ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη!...

ΕΚΕΙ, λοιπόν, που για μήνες επανερχόταν η αποκάλυψη πως δύο κόμματα εισέπραξαν δύο εκατομμύρια από τη Focus και γινόταν αναφορά σε δύο συγκεκριμένα, και είχαμε μια κάποια... κατάληξη-εξήγηση -το ένα κόμμα παραδέχτηκε ότι κάτι πήρε αλλά δεν ήξερε την... προέλευσή του, ενώ το άλλο αρνιέται και, ήδη κίνησε αγωγή λιβέλου- ακούμε από τα πιο αρμόδια χείλη -του Γενικού Εισαγγελέα- ότι:
· Πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία Focus διαμοιράστηκαν με χωριστές διαδρομές και τελικούς παραλήπτες στην Κύπρο. Το μεγάλο αυτό χρηματικό ποσό από τη Focus προήλθε από δάνεια, που δεν είχαν τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις!
Ξανά ανάστατα τα κόμματα, οι παράγοντες, οι (παρα)κυβερνητικές οργανώσεις και οι -ποικίλως επιδοτημένες- ούτω καλούμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:
— Ρε, τι γίνεται εδώ; Πενήντα ολόκληρα εκατομμύρια ήταν οι... διοχετεύσεις, και μάς δαχτυλοδείχνουν εμάς για κάτι... ψιλά μισά;
Χρονογραφικός συνειρμός, με χαμόγελο, στη θύμηση σκηνής από «Τα παιδιά της πιάτσας» του ανεπανάληπτου Ν. Τσιφόρου: Κάθονται, λέει, κάπου στην προκυμαία του Πειραιά δυο χαρακτηριστικοί τύποι και παίζουν τάβλι, ένας παρακολουθεί και διαβάζει εφημερίδα, αναφωνώντας:
— Ρε, σεις, ακούστε τι γράφει εδώ: Εις έκαστον άνδρα αναλογούν δύο γυναίκες...
Σταματά το παιχνίδι. Με τα ζάρια στο χέρι, η απορία:
— Ρε τι γίνεται εδώ; Ποιος... αξιοποιεί (άλλο είπε, αλλά δεν γράφεται) τα... ποσοστά μας;
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα πραγματικά και όχι στα... τσιφορικά ποσοστά, αν, λέει, μόνον από τη Focus διοχετεύτηκαν 50 εκατομμύρια στην Κύπρο και διαμοιράστηκαν με χωριστές διαδρομές σε τελικούς παραλήπτες,
τότε, πολλά... ανεξήγητα έχουν μια -μερική, έστω- εξήγηση, που -βεβαίως- δεν αφορά μόνον τους αποστολείς και τους παραλήπτες.
Αφορά το σύνολο μιας κοινωνίας που πριν συρθεί στην -και- οικονομική χρεοκοπία, υποψιαζόταν πού -και πώς- κατρακυλούσε, αλλά δεν είχε αποδείξεις για τόσες μεταλλαγές και τόσες μεταλλάξεις.
Τώρα ξέρει -κατά τη γνωστή κινηματογραφική ατάκα:
— Ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη!...

Γ. Σέρτης
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/arthra-apo-f-g-sertis/97/199796/pros-antilifthentas#sthash.ntIMK6ey.dpuf

Είμαστε κωφοί ή ανόητη;

«Πράγματι είχα τη δέσμευση και η προσπάθεια μου ήταν ν’ αποτραπεί το περιβόητο κούρεμα. Μπροστά, όμως, στις συνθήκες που βρεθήκαμε τότε ή θα έπρεπε να οδηγηθούμε στην άτακτη χρεοκοπία και να κλαίμε επί ερειπίων ή θα έπρεπε να πάρω αποφάσεις με πολιτικό κόστος, αλλά με εθνικό όφελος. Προτίμησα το δεύτερο και θέλω να ελπίζω ότι σύντομα θα γευτούμε τους καρπούς των θυσιών του λαού μας και των δικών μας προσπαθειών», δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

http://www.sigmalive.com/news/politics/127501


Κύριε Αναστασιάδη, είχατε ετοιμάσει πρόταση που προέβλεπε κούρεμα καταθέσεων και την πήρατε μαζί σας στο πρώτο eurogroup, ναι ή όχι;


https://www.youtube.com/watch?v=ixkMukP4-y0


Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Καλημέρα! VIDEO: Το αυτόνομο χωριό της Μαγνησίας

".. 300 κάτοικοι στοιβαγμένοι μαζί με χιλιάδες ζώα. Απουσία ύδρευσης. Χωματόδρομοι παντού. Σχολείο ούτε για δείγμα. Πώς το παραμελημένο, απομακρυσμένο χωριό της Ανάβρας Μαγνησίας έγινε όχι μόνο μια πλήρως λειτουργική κοινότητα, με μηδενική ανεργία, αλλά και το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της επαρχίας; .."

Για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο προειδοποιεί ο Χέλμουτ Σμιτ

".. "Οι ευρωπαίοι επίτροποι δεν καταλαβαίνουν από εξωτερική πολιτική"
Επίκριση έκανε και στις Βρυξέλλες για τις οποίες δήλωσε ότι "ανακατεύονται υπερβολικά στην εξωτερική πολιτική, ενώ οι περισσότεροι από τους ευρωπαίους επιτρόπους μόλις που την κατανοούν", προσθέτει.

"Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενσωματώσει την Ουκρανία. Και μετά και τη Γεωργία. Υπενθυμίζεται πως η Γεωργία βρίσκεται εκτός της Ευρώπης. Πρόκειται για μεγαλομανία. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εκεί", τονίζει.

Για να αντισταθμισθεί η εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "που αποτελείται από 28 επιτρόπους και χιλιάδες γραφειοκράτες", ο Σμιτ καλεί σε ένα "πραξικόπημα" που θα έδινε περισσότερα προνόμια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "Αυτό θα επιτύχει μόνον αν το κοινοβούλιο εξεγερθεί", λέει 19 ημέρες πριν από τις Ευρωεκλογές.

http://www.sigmalive.com/news/international/127016#sthash.nzQFeMn0.dpuf

! Μίλησε ο ΚΑΤΑ- στροφκιας και ελάλησεν!

Όπλισε και "πυροβόλησε" κατά όλων των κομμάτων αλλά και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας απόψε στη συνεστίαση των Δικωμιτών, του Σωματείου «Δίκωμο '74», ο Δημήτρης Χριστόφιας έκανε λόγο για δημαγωγία και λαϊκισμό, με αφορμή τις επερχόμενες Ευρωεκλογές, ενώ άσκησε δριμύα κριτική, ιδιαίτερα κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Προέδρου του ΔΗΚΟ ότι στέρησαν εκατομμύρια έσοδα απο το λαό, ενώ υποστήριζαν συστηματικά τραπεζίτες που έφεραν την Κύπρο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Μεγάλες ευθύνες απέδωσε στα κόμματα, ιδιαίτερα στην ηγεσία του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, για την οικονομική καταστροφή της Κύπρου, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας.


Ο Κύριος Χριστόφιας, επέκρινε τους ηγέτες της δεξιάς και του κέντρου, αλλά και τους δήθεν ανεξάρτητους, όπως τους αποκάλεσε, υποψήφιους, λέγοντας ότι κάνουν λάβαρο τους τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό και επιστρατεύουν τα ψεύδη, με αφορμή τις Ευρωεκλογές.


"Επιμένουν, παρά το γεγονός ότι η έρευνα της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής ξεγύμνωσε στην κυριολεξία τους κατήγορους της Αριστεράς και της διακυβέρνησης της, να φορτώνουν την ευθύνη της οικονομικής κρίσης στην προηγούμενη κυβέρνηση", δήλωσε ο κύριος Χριστόφιας, αναφερόμενος στις κατηγορίες του Συναγερμού απέναντι στην πρώην κυβέρνηση, στην οποία φόρτωσαν ευθύνες για τις απώλειες των δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων, απο τη τη μη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους.

"Αλλά και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, σημερινός πρόεδρος του ΔΗΚΟ, δήλωσε ότι η οικονομική κρίση οφείλεται στις αλόγιστες κοινωνικές δαπάνες της προηγούμενης κυβέρνησης, ακόμα και οι μεσσίες που εμφανίστηκαν, όπως ο κύριος Λιλλήκας, ο κύριος Πλατής και ο συνδυασμός του και όλοι όσοι συνέδραμαν να εκλεγεί ο κ. Αναστασιάδης στην προεδρία, διαρρηγνύουν σήμερα τα ιμάτια τους για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, για το μνημόνιο υποταγής που υπέγραψε ο κ. Αναστασιάδης, για τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών, ως να μην γνώριζαν όταν έστρωναν χαλί στον κ. Αναστασιάδη να οδηγηθεί στο προεδρικό, ότι θα ακολουθούσε στα σίγουρα αυτές τις πολιτικές", πρόσθεσε ο Δημήτρης Χριστόφιας.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατηγόρησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ότι παρέσυρε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ να συνταχθεί με τον Συναγερμό και κάποιους άλλους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους οποίους μετέτρεψαν το σώμα σε κυβερνώσα βουλή, στερώντας στο κράτος 360 τόσα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έσοδα, τα οποία θα αντλούντο από νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση και δεν εγκρίνονταν.

Παράλληλα, υπονθύμισε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος υπερασπίζονταν τους τραπεζίτες και τον τότε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αποδίδοντας στην πρώην κυβέρνηση ιδεολογικές αγκυλώσεις, όταν κατηγορούσαν τις τράπεζες για ληστεία των πολιτών.

" Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος που έκανε πλάτες στον Συναγερμό να προχωρήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις – ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών, το οποίο ο πατέρας του Τάσσος Παπαδόπουλος σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ, απέτρεψε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Κληρίδη" συνέχισε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

"Συνεπικουρούμενοι από την πλειοψηφία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας έπειθαν το λαό ότι έχουμε τους καλύτερους τραπεζίτες και βέβαια τον καλύτερο επόπτη – Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, του οποίου τη μη ανανέωση της θητείας - μη εξαιρουμένου και του κυρίου Ομήρου - χαρακτήριζαν ως καταστροφή, ότι οι τράπεζες μας είναι πανίσχυρες με κεφαλαιουχική επάρκεια. 

Δεν έφταναν αυτά, η κυβέρνηση Αναστασιάδη χάρισε ουσιαστικά τα παραρτήματα των κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς, προκαλώντας ζημιά άλλων 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ" κατέληξε ο κύριος Χριστόφιας, αναφέροντας ως απάντηση στις βολές που δέχθηκε η προηγούμενη κυβένρηση, ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων, έχουν κερδηθεί με αγώνες οργανωμένους από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ και τις άλλες οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος, με επικεφαλής το Κόμμα της εργατικής τάξης, το ΑΚΕΛ.

απο το tothemaonlineAnnastasiadistan!