Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

by Andreas C Chrysafis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου