Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Η ΕΕ έχει αρκετά καλά τα οποία δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε κυρίως λόγω άγνοιας.

Την προσοχή σας παρακαλώ!
Μέχρι τώρα είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε (και ενδεχομένως να λέμε) για τα κακά της ΕΕ.

ΌΜΩΣ, η ΕΕ έχει αρκετά καλά τα οποία δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε κυρίως λόγω άγνοιας.
Σήμερα σας γνωστοποιούμε μια σύμβαση της ΕΕ, γνωστή ως "Σύμβαση του Άρχους", που συντάχθηκε στην ομώνυμη πόλη της Δανίας.

ΑΦΟΡΑ:
την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέματα
Η Σύμβαση του Άρχους υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα, στρέφοντας την προσοχή της στις γενιές του σήμερα και του αύριο. Θεωρείται ως πρωτοποριακό εργαλείο διακυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος· όχι μόνο προσφέρει τα δικαιώματα σε σχέση με το περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, αλλά εμπερικλείει ζητήματα όπως κυβερνητική ευθύνη, διαφάνεια και ανταπόκριση, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ του κοινού και των δημοσίων αρχών.
Διαβάστε το επισυναπτώμενο άρθρο από τη σελίδα του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου. Σίγουρα θα σας ανοίξει τα μάτια!
Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν και άποψη, έχουν και ΛΟΓΟ σε οτιδήποτε επηρεάζει το περιβάλλον (και κατά συνέπεια την υγεία και το βιωτικό επίπεδο) στο οποίο ζουν!
Και πρέπει επιτέλους να το αντιληφθούμε ΌΛΟΙ μας, ότι δεν είχαμε μόνο την ατυχία να γίνουμε το πειραματόζωο της ΕΕ, αλλά ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε και δικαιώματα που προστατεύονται από την ΕΕ - φτάνει να τα διεκδικήσουμε! 


http://theopemptou.com/portal/index.php/sustainabl/envirights/24920-arhusenta11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου