Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Naom Chomsky


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου