Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

From The Guardian


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου