Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

The PROOF that GM food is prohibited from being bought and sold in all restaurants and bars in the House of Commons..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου