Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου