Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

RISE UP

https://www.youtube.com/watch?v=IOiUrF74F14&feature=share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου